Forsvaret benytter både egne og Naturstyrelsens arealer til øvelsesaktivitet. I 2019 blev der lavet "Oksbølaftalen", som giver Forsvaret mulighed for at disponere yderligere over Naturstyrelsens arealer og private arealer til øvelsesbrug.
Oksbølaftalen indeholder en række forhold der giver anledning til bekymring hos DN, både hvad angår naturen og adgangen til den.

DN Varde har været i tæt dialog med DNs fagfolk i forhold til sagen og dens udvikling. Det har bl.a. affødt at DN rettede henvendelse til både Forsvars- og Miljøminister i 2019. Henvendelsen blev sendt første gang i juni 2019, til de daværende ministre og genfremsendt i oktober, efter der var kommet ny regering. DNs henvendelse har affødt et møde mellem DNs præsident, Maria Reumert Gjerding og Forsvarsministeren. Mødet var berammet til d. 28. februar, men er blevet udsat.

DN Varde har indsendt høringssvar angående sporlægning i februar 2020

DN Varde har taget initiativ til at opfordre Forsvaret til at oprette et Brugerråd. En række interessenter fra Naturstyrelsens Brugerråd, er medunderskrivere. Opfordringen er bakket op af Varde Kommunes borgmester, Erik Buhl Nielsen.

 

September 2020

Forsvaret har søgt dispensation til øvelsen Brave Lion på de fredede område, Filsø Hede, Kærgård Klitplantage og Løvklitten. Den 3. september havde Fredningsnævnet indkaldt til besigtigelse, DN Varde deltog og udtrykte kritik af manglende styring af øvelsen i 2019, og at der bør strammes meget op i forhold til Brave Lion i 2020. DN Varde foreslog dronemonitering af de frede arealer, der kan vise at dispensationens vilkår bliver overholdt i 2020, og påpegede at der stadig ikke er ryddet op på Filsø Hede efter 2019 øvelsen, her ligger stadig stabilgrus.

Fredningsdommerne var meget præcis i forhold til indskærpelse af at en dispensation skal overholdes af Forsvaret. I Fredningsnævnets afgørelse efter besigtigelsen, er DN Vardes forslag om droneovervågning blevet et krav, og der skal ryddes op på Filsø hede inden 4 uger. Afgørelsen fra Fredningsnævnet kan læses herunder:

 

Læs de nævnte dokumenter her: