DN Vardes bestyrelse består af 9 medlemmer med vidt forskellig baggrund og fordelt ud over kommunen. Arbejdet i bestyrelsen fordeles efter lyst og interesse, ligesom de repræsentative opgaver fordeles i bestyrelsen. DN Varde deltager i en række arrangementer hen over året for at synliggøre det lokale arbejde og har især fokus på den beskyttede natur og den kommunale planlægning....

Bestyrelsesarbejdet er lige dele mødeaktiviteter og hyggeligt socialt samvær. I sommerhalvåret er vi ude at se på natur eller andet aktuelt. Bestyrelsen mødes ca. 1 gang om måneden.