Vrøgum Kær

Vrøgum Kær er Danmarks Naturfonds ejendom, et fredet areal af høj botanisk værdi, som blev købt på opfordring fra DN Varde i 2005. DN Varde er lokal tovholder for den naturpleje der er igangsat i kæret med Skotsk Højlands kvæg + en lang række andre aktiviteter. DN Varde afholder forskellige ture og arrangementer i Vrøgum Kær, botanik ture, De Vilde Blomsters Dag og Giv Naturen en hånd naturplejedage.

Læs mere om Danmarks Naturfond og Vrøgum Kær

Besøg Vrøgum Kær på Facebook og følg med i årets gang i forhold til flora og fauna + ture og projekter.

Vrøgum Kær er med i BioWide forskningsprojektet som et af de 10 særlige botaniske Hot Spots.

Læs mere om Biowide her.

 

Filsø

Filsø blev i 2012 genskabt ved en af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter af Aage. V. Jensen Naturfond. I dag er Filsø Danmarks 6. største sø og fugle, dyre- og planteliv er indvandret. Ud over en fantastisk natur er da lavet flere fugletårne og mange stier rundt ved søen. Blandt andet er der ynglende havørn ved Filsø, mange andre ynglende, trækkende og rastende fugle i området.

DN Vardes formand er udpeget af DN til at sidde i Filsø Naturråd, nedsat af Aage V. Jensen Naturfond. Naturrådet rådgiver fonden om både lokale og mere overordnede emner i forhold til Filsø projektet.

Læs mere om Filsø her.

Læs mere om fuglene ved Filsø her.

 

Biodiversitet.nu - Det store Naturtjek

Det store Naturtjek er igangsat af projekt Biodiversitet Nu, et citizen science projekt finansieret af Aage V. Jensen Naturfond. Fra 2015 til 2020 undersøger vi om naturtilstanden i Danmarks kommuner går frem eller tilbage.
Du og alle andre danskere kan deltage i forskningsprojektet ved at registrere 30 udvalgte arter og 12 levesteder med app'en NaturTjek.

Varde Kommune har været pilotkommune i udviklingen af projektet, hvor flere af vores aktive har deltaget.

Læs mere om Biodíversitet.nu her og hent Naturtjek app'en

 

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvandshuk til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget af klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer. Naturpark Vesterhavet er også af international betydning som europæisk fuglebeskyttelsesområde. Især ved Blåvandshuk og i området omkring Filsø kan gæster opleve sjældne fuglearter. Kystområdet i Varde Kommune besøges hvert år af et stort antal turister. Turisterne tiltrækkes af områdets natur og kulturhistoriske værdier og etableringen af Naturpark Vesterhavet skal bidrage til videreudviklingen af naturoplevelser.

Etableringen af Naturpark Vesterhavet bidrager til at koordinere gæsternes benyttelse af området og øge kvaliteten af naturformidlingen, som også kan understøtte en hensynsfuld benyttelse af naturen. Derudover vil naturparken også bidrage til en mere koordineret naturforvaltning samt beskytte naturværdierne.

Naturparkbegrebet er en mærkningsordning etableret af Friluftsrådet. DN Varde er repræsenteret i Naturparkrådet.

Læs mere om Naturpark Vesterhavet her

Filsø