Vrøgum Kær

Vrøgum Kær er Danmarks Naturfonds ejendom, et fredet areal af høj botanisk værdi, som blev købt på opfordring fra DN Varde i 2005. DN Varde er lokal tovholder for den naturpleje der er igangsat i kæret med Skotsk Højlands kvæg + en lang række andre aktiviteter. DN Varde afholder forskellige ture og arrangementer i Vrøgum Kær, botanik ture, De Vilde Blomsters Dag og Giv Naturen en hånd naturplejedage.

Læs mere om Danmarks Naturfond og Vrøgum Kær

Besøg Vrøgum Kær på Facebook og følg med i årets gang i forhold til flora og fauna + ture og projekter.

Vrøgum Kær er med i BioWide forskningsprojektet som et af de 10 særlige botaniske Hot Spots.

Læs mere om Biowide her.

 

Filsø

Filsø blev i 2012 genskabt ved en af Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter af Aage. V. Jensen Naturfond. I dag er Filsø Danmarks 6. største sø og fugle, dyre- og planteliv er indvandret. Ud over en fantastisk natur er da lavet flere fugletårne og mange stier rundt ved søen. Blandt andet er der ynglende havørn ved Filsø, mange andre ynglende, trækkende og rastende fugle i området.

DN Vardes formand er udpeget af DN til at sidde i Filsø Naturråd, nedsat af Aage V. Jensen Naturfond. Naturrådet rådgiver fonden om både lokale og mere overordnede emner i forhold til Filsø projektet.

Læs mere om Filsø her.

Læs mere om fuglene ved Filsø her.

 

Vild med Vilje Varde

DN Varde har i en årrække arbejdet for at Varde Kommune skal ændre driften af grønne områder og grøftekanter, for at få mere biodiversitet. DN Varde har via Grønt Råd påvirket Varde Kommune til at blive medlem af Vild med Vilje. Kommune har valgt 3 områder ud som skal driftes mere vildt, og DN Varde og NaturKulturVarde laver forskellige ture og arrangmenter hvor man kan blive inspireret til at blive mere Vild med Vilje.

Du kan følge Vild med Vilje Varde på Facebook

Se kommunens hjemmeside her

 

Lyngbos Hede

DN Varde har sammen med Varde Kommune i juni 2022, indsendt et fredningsforslag til Fredningsnævnet for Lyngbos Hede ved Henne Strand. DN Varde har forberedt fredningssagen i flere år, og DNs Hovedbestyrelse har vedtaget at rejse en ny fredning

Lyngbos Hede har været anset for at være en fredning, og forvaltet herefter, men det viste sig for nogle år siden at det kun var en fredningslignende deklaration. Det besluttede DN Varde at rette op på og dermed få sikret hedens særlige natur for eftertiden.

 

Naturpolitik for Varde Kommune

DN Varde har været initiativtager til at der er laves en naturpolitik i Varde Kommune. Den første Naturpolitik blev til i et samarbejde mellem en arbejdsgruppe for Grønt Råd i 2017. Naturpolitikken er årligt blevet fulgt op af et velbesøgt Naturseminar for forvaltning, politikere og andre interessenter. Naturpolitikken er under revision, en arbejdsgruppe under Grønt Råd har igen lavet det indledende arbejde, og Naturpolitikken behandles politisk i foråret 2023.

 

 

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvandshuk til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget af klitlandskaber, hede, klitplantager og kystnære søer. Naturpark Vesterhavet er også af international betydning som europæisk fuglebeskyttelsesområde. Især ved Blåvandshuk og i området omkring Filsø kan gæster opleve sjældne fuglearter. Kystområdet i Varde Kommune besøges hvert år af et stort antal turister. Turisterne tiltrækkes af områdets natur og kulturhistoriske værdier og etableringen af Naturpark Vesterhavet skal bidrage til videreudviklingen af naturoplevelser.

Etableringen af Naturpark Vesterhavet bidrager til at koordinere gæsternes benyttelse af området og øge kvaliteten af naturformidlingen, som også kan understøtte en hensynsfuld benyttelse af naturen. Derudover vil naturparken også bidrage til en mere koordineret naturforvaltning samt beskytte naturværdierne.

Naturparkbegrebet er en mærkningsordning etableret af Friluftsrådet. DN Varde er repræsenteret i Naturparkrådet.

Læs mere om Naturpark Vesterhavet her

Filsø